ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่

กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ

พิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจและโครงการธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2559

June 07, 2017

นายรัตศักดิ์  สมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เรื่อง  การเขียนแผนธุรกิจและโครงการธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2559 กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม

กระบวนการผลิต ดินดีเกษตรอุดร

June 07, 2017

Please reload

ภาพกิจกรรม

20160607_094533

20160607_094533

Describe your image.

20160608_153907

20160608_153907

Describe your image.

20160608_153439

20160608_153439

Describe your image.

20160608_153600

20160608_153600

Describe your image.

20160608_112507

20160608_112507

Describe your image.

20160607_161718

20160607_161718

Describe your image.

20160607_161559

20160607_161559

Describe your image.

20160607_161236

20160607_161236

Describe your image.

20160607_132535

20160607_132535

Describe your image.

20160607_133305

20160607_133305

Describe your image.

20160607_160353

20160607_160353

Describe your image.

20160607_103636

20160607_103636

Describe your image.

20160607_103750

20160607_103750

Describe your image.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

Add some more info about this item...

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 5  ตุลาคม 2563 ณ ห้องบุคลากร อาคาร 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 6 กันยายน 2563

 - ทดสอบความรู้ทั่วไปและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  50 คะแนน

 - สอบสัมภาษณ์  50 ตะแนน

ประกาศผลการเลือกสรรในวันที่ 7 กันยายน 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

Add some more info about this item...

 

Please reload

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000

20160607_160353

Describe your image.