ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่

กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ

พิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจและโครงการธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2559

June 07, 2017

นายรัตศักดิ์  สมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เรื่อง  การเขียนแผนธุรกิจและโครงการธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2559 กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม

กระบวนการผลิต ดินดีเกษตรอุดร

June 07, 2017

Please reload

ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000