© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000

รองผู้อำนวยการ

นายพิทักษ์ บุตรโพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร