ผู้อำนวยการ

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ระดับ ปวช 1/ปวส 1 ประจำปีการศึกษา 2563
iTeacher >>> คลิ๊ก <<<

หน่วยงานต้นสังกัด

อศจ.อุดรธานี

อกท.

งานประกันคุณภาพภายใน

แผนการเรียนนักศึกษาแรกเข้าปี 2560

UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม

งบทดลอง

UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม เพิ่มเติม

ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ประจำปี 2563

February 24, 2020

เพื่อให้การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการของวิทยาลัยฯ

 การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา อศ.กช. ศูนย์เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

June 13, 2018

 การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา อศ.กช. ศูนย์เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันนี้เป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาหลักพืชกรรมและวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 

 นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี คณะครู และเจ้าหน้าที่มอบทุน การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี นักเรียนยากจน ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2561

June 13, 2018

 นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี คณะครู และเจ้าหน้าที่มอบทุน การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี นักเรียนยากจน ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

June 13, 2018

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นำคณะครูเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเดินพานไหว้ครู เสร็จแล้วผู้อำนวยการวิทยาลัยเจิมตำราเพื่อความเป็นศิริมงคล

ศิษย์เก่าใจดีเข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้องที่มีพฤติกรรมดีและเรียนดี ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2561

June 13, 2018

นายสมัย แสงใส นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พร้อมด้วยนายธเนศศักดิ์ ภูมิเทศ  พ.ต. นภดล บุญสูงเนิน และนายชัยณรงค์ ดอนเกิด ศิษย์เก่าใจดีเข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้องที่มีพฤติกรรมดีและเรียนดี ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นำคณะครูเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาเพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนสอนแบบทวิศึกษาร่วมกัน

June 12, 2018

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นำคณะครูเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาเพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนสอนแบบทวิศึกษาร่วมกัน และพบปะนักเรียนเพื่อให้โอวาทในการเรียนการสอนทวิศึกษา พร้อมมีการจัดเรียนการสอนของคณะครูตามตารางเรียนปีการศึกษา 1/2561

โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน (ICT) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลนาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

June 12, 2018

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มอบหมายให้นายธีระ แสงรัตน์ และ

นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท์ ออกปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน (ICT) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลนาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี เพื่อซ่อมแซม บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำศูนย์ฯ จำนวน 16 เครื่อง ภายใต้กิจกรรม fix it center ของ สอศ. ปีงบประมาณ 2561

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1/2561

June 11, 2018

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1/2561  ของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ เวลา 13.30 น.

การประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบการเรียนการสอน อศ.กช ประจำปีการศึกษา 1/2561

June 11, 2018

การประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบการเรียนการสอน อศ.กช ประจำปีการศึกษา 1/2561 เพื่อนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ โดย...ผอ.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 80 ปีเกษตรอุดร เวลา 14.00 น.

การสัมภาษณ์มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561

June 11, 2018

การสัมภาษณ์มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561 “ทุนเรียนดีแต่ยากจน” ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 80 ปีเกษตรอุดร จะมอบให้ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

1 / 7

Please reload

ข่าวการรับสมัคร/ตำแหน่งงานว่าง คลิกที่นี่

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องบุคลากร อาคาร 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประกาศผลการเลือกสรรในวันที่ 29  พฤษภาคม 2563

April 30, 2020

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

 

1 / 1

Please reload

ข่าวประชาสัมพันธ์  / ฝากประชาสัมพัน์ คลิกที่นี่

April 29, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

May 16, 2018

ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม ร่วมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี

1 / 1

Please reload

จำนวนผุ้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000