วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

Add some more info about this item...

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 5  ตุลาคม 2563 ณ ห้องบุคลากร อาคาร 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 6 กันยายน 2563

 - ทดสอบความรู้ทั่วไปและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  50 คะแนน

 - สอบสัมภาษณ์  50 ตะแนน

ประกาศผลการเลือกสรรในวันที่ 7 กันยายน 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

Add some more info about this item...

 

Please reload

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000