บทเรียนออนไลน์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาพืชศาสตร์

พฤกษศาสตร์ อ. สิงหนาถ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
 แผนกวิชาประมง

การเพาะกุ้ง อ. เชิดศักดิ์

แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

การขับรถยนต์ อ. สุฤทธิ์

แผนกวิชาอุสาหกรรม
เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

Add some more info about this item...

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 5  ตุลาคม 2563 ณ ห้องบุคลากร อาคาร 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 6 กันยายน 2563

 - ทดสอบความรู้ทั่วไปและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  50 คะแนน

 - สอบสัมภาษณ์  50 ตะแนน

ประกาศผลการเลือกสรรในวันที่ 7 กันยายน 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

Add some more info about this item...

 

Please reload

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000