รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงาน ปี 2563

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

รายงาน ปี 2562

รายงาน ปี 2561

รายงาน ปี 2560

รายงาน ปี 2559

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000