สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร-เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา